Το Γραφείο


www.chalkidi.gr | Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων

"τιμούμε την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα"


Μετά από δεκαπενταετή και πλέον άσκηση μάχιμης δικηγορίας προκειμένου να ανταποκριθούμε με πληρότητα και εξειδίκευση στις ολοένα εξελισσόμενες απαιτήσεις της νομικής επιστήμης, δημιουργήσαμε το 2008 ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες.

Το γραφείο καλύπτει όλους τους τομείς του αστικού, διοικητικού, εμπορικού, εργατικού και ποινικού δικαίου με ειδίκευση στο δίκαιο δημοσίων έργων, συμβάσεων και προμηθειών και το δίκαιο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτική, εξώδικη και δικαστική υποστήριξη, τόσο σε Αθήνα – Πειραιά, όσο και πανελλαδικά. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Η προσωπική επαφή και ενασχόλησή μου με όλες τις υποθέσεις των εντολέων μου αποτελεί το βασικό συστατικό του τρόπου εργασίας μου και αντανακλά την αποφασιστικότητα μου να διατηρήσω αυτή την προσωπική σχέση, τιμώντας την εμπιστοσύνη τους με υπευθυνότητα.

Το γραφείο επίσης συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών και την παροχή επιστημονικών συμβουλών.

Γλώσσες του γραφείου είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική.