Ακίνητα


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com
  • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη στις αγοραπωλησίες ακινήτου. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς, παράσταση στην υπογραφή συμβολαίων.


  • Διαπραγμάτευση και σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών, ιδιωτικών συμφωνητικών για εργολάβους, κατασκευαστές, οικοπεδούχους, πωλητές, αγοραστές.


  • Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ζητήματα απαλλοτριώσεων (προσκύρωση, προσωρινή τιμή μονάδος, οριστική τιμή μονάδος).


  • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, άρση προσημείωσης υποθήκης, διαπραγμάτευση όρων στεγαστικού δανείου και έλεγχος δανειακών συμβάσεων με την τράπεζα.


  • Παροχή νομικών υπηρεσιών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία.


  • Αγωγή για τη διεκδίκηση ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης.


  • Εγγραφές στο κτηματολόγιο, αγωγή και αίτηση στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπράγματου δικαιώματος,κ.α).


  • Διαχείριση ακινήτων (διαμερισμάτων, κατοικιών, καταστημάτων εντός περιφέρειας Αττικής) ιδιοκτητών, που κατοικούν στο εξωτερικό ή στην επαρχία ή ακόμη και κατοίκων Αττικής.