Αυτοκίνητα / Τροχαία Ατυχήματα


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Δικαστική επιδίωξη της ανόρθωσης και αποκατάστασης κάθε ζημίας από τροχαίο ατύχημα. Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες (μηχανικούς, γιατρούς πραγματογνώμονες) με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου νομική εκπροσώπηση για την άριστη έκβαση κάθε υπόθεσης.


Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη :


  • Πλήρους αποζημίωσης για υλικές ζημίες οχήματος.


  • Δίκαιης χρηματικής αποκατάστασης της ηθικής βλάβης για τυχόν προκληθείσες σωματικές βλάβες.


  • Ορθής και ικανής αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης από πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος.


  • Πλήρη αποζημίωση για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.


  • Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο.