Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει πλήξει σε μέγιστο βαθμό τα μικρομεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας. Μέσα στον καταιγισμό αυτών των δυσμενών εξελίξεων ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποτελεί ένα ισχυρό ανάχωμα για την προστασία των πλέον αδύναμων μελών της κοινωνία μας, με το οποίο επιτυγχάνεται η ρύθμιση υπέρογκων και μη εξυπηρετήσιμων οφειλών, τόσο προς τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα όσο και προς ιδιώτες, με την «διάσωση» της α΄ κατοικίας του οφειλέτη.


Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε :


  • Ρυθμίσεις οφειλών με δημόσιους φορείς και ασφαλιστικά ταμεία.


  • Κατάρτιση σχεδίου για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αλλά και με ιδιώτες δανειστές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.


  • Αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση της οφειλής σε περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας αποπληρωμής.


  • Προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαίρεση άλλων περιουσιακών στοιχείων από την ρευστοποίησή τους.


  • Δικαστικές ενέργειες για αναστολή κάθε απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου νοικοκυριού (κατάσχεση, πλειστηριασμός) μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως στο ειρηνοδικείο