Αποφάσεις


Δικηγορικό Γραφείο Νότας Δ. Χαλκίδη | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 - Κιν: 6944 432048

ΑΕΔ 7/16-2-2011


Τοκοφορία απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου σε περίπτωση περιορισμού αιτήματος αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό.

Το ΑΕΔ αίρει την αμφισβήτηση ως προς την έννοια της διάταξης του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου που ανέκυψε λόγω των αντίθετων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου (της 833/2010 απόφασης του ΣΤΕ και της 10/2008 απόφασης του ΑΠ).

Αποφαίνεται ότι επί περιορισμού του αρχικώς καταψηφιστικού αιτήματος αγωγής σε απλώς αναγνωριστικό, οφείλονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής.