Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.comΕπικοινωνία


Δικηγορικό Γραφείο
Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη
Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου,
Τ.Κ. 18532 Πειραιάς 

Τηλ: 210 4172001
Fax: 210 4172031

Email: n.chalkidi@gmail.com   Προβολή Μεγαλύτερου Χάρτη