Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.comΕμπορικό Δίκαιο


Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εταιρείες σε μόνιμη και σταθερή συνεργασία ή σε επιμέρους υποθέσεις, σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Ειδικότερα :
  • Σύσταση εταιρείας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ε.Μ.Ε.) σε συνεργασία με λογιστή και για την έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
  • Κατοχύρωση εθνικού ή ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος εταιρείας. 
  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών 
  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών εμπιστευτικότητας 
  • Αποκατάσταση προσβολής εμπορικής επωνυμίας